دسته بندی

Share

» :: نمونه سوال تخصصی استخدامی اموزش و پرورش
سوالات اختصاصی ازمون استخدامی اموزش و پرورش به همراه پاسخنامه

سوالات کلیدی و تکرار شده در ازمونهای استخدامی اموزش و پرورش
خرید و دانلود محصول

1396/04/27
سوالات اختصاصی ازمون اموزش و پرورش , نمونه سوال استخدامی , دستگاههای اجرایی
سوالات روش ها و فنون تدریس : 200 سوال | سوالات روانشناسی تربیتی : 200 سوال | سوالات سنجش و ارزیابی : 200 سوال | سوالات تعلیم و تربیت اسلامی : 200 سوال | سوالات تکنولوژی آموزش : 195 سوال |