دسته بندی

Share

» :: کارگاه اعتماد به نفس

کارگاه اعتماد به نفس

در این ترم می آموزیم :

چه چیزی داشته باشیم تا برای موفقیت دیگر نیاز به چیز دیگری نباشد

یاد می گیریم که چگونه عزت نفس خود را تقویت کنیم

متوجه می شویم که ترس ها چه صدماتی به ما می زنند و چگونه با آنها مواجه شویم

یاد می گیریم که چگونه (رفتاری و ذهنی) می توانیم اعتماد به نفس خود را دوباره قدرتمندانه بازسازی کنیم

خرید و دانلود محصول

1397/03/07
کارگاه , اعتماد , به