دسته بندی

Share

» :: موزیک راهنما برای تمرین مراقبه تانترا
این  یک فایل صوتی حاوی کلام و موزیک راهنما جهت اجرای صحیح مراقبه تانترا می باشید 
این مراقبه فوائد بسیاری برای تن و روان دارد 
از جمله 
درمان قدرتمند افسردگی 
درمان بی خوابی
تقویت اراده
تقویت قوای جنسی 
تقویت نیوری جوانی 
آرامش اعصاب عمیق
آزاد شدن ذهن 
خالی شدن ذهن از نجوای درونی 
و...
خرید و دانلود محصول

1396/05/18
جذبه , مراقبه , تانترا , درمان بیخوابی , افسردگی , اراده , نیروی جوانی