دسته بندی

Share

» :: بازشدن چشم سوم
تکنولوژی بینورال سابلیمینال مدرن ترین روش تاثیرگذاری روی مغزوذهن انسان می باشد.

یکی ازعواملی که تاثیرگذاری این فایل های سابلیمینال را به طور شگفت آوری افزایش می دهد این است که عبارات تاکیدی مثبت توسط آهنگ پوشش داده شده اندواین عبارات وارتعاشات مثبت بصورت عبارتهای پنهان دریک فرکانسی بالاترازفرکانس شنوایی بارها وبارها به ضمیرناخوداگاه ارسال می شود.
گوش سپردن به این فایل چشم سوم را تقویت کرده وباعث افزایش قدرت وهوشیاری وتمرکزقابل توجه  شما می شود.
خرید و دانلود محصول

1396/06/27
بینورال سابلیمینال , چشم سوم , عبارات تاکیدی , ضمیرناخودآگاه , ذهن انسان