دسته بندی

Share

» :: هزينه يابي كيفيت در پروژه ها
با پيشرفت روشهاي مديريتي و نيز افزايش رقابت در

بازار سيستم هاي حسابداري قيمت تمام شده و هزينه يابي

استاندارد، پاسخگوي نيازهاي روز جهت سنجش و كنترل

هزينه هاي فرايندهاي ساخت و توليد نيستند. بنابراين،

براي كنترل بهتر و دقيق تر هزينه ها به روشهاي بهتري

نيــــاز است. در همين راستا روشهايي مثل هزينه يابـي

مبتني بر فعاليت، مطرح شده اند.

هزينه يابي كيفيت نوعي روش هزينه يابي مبتني بر فرايند

است كه در آن هزينه هاي فعاليتها با ديدگاه ميزان تاثير

آنها بر كيفيت، دسته بندي و مقايسه مي شوند. حسابداري

كيفيت امكان كنترل بهتر هزينه ها را فراهم كرده و با

ارائه اطلاعات تفصيلي در رابطه با انجام عمليات

پيشگيرانه از بدي كيفيت و نتايج حاصل از آن در كيفيت

خروجيها، امكان تصميم سازي استراتژيك را براي مديران

فراهم مي سازد. مديريت پروژه زمينه اي است كه در آن

به دليل ريسك بالا و ماهيت احتمالي فعاليتها و نتايج

خروجي آنها، نياز به روشهاي دقيقتر و نوين احساس مي

شود. در اين مقاله ابتدا به معرفي زمينه هزينه يابي كيفيت

پرداخته مي شود سپس با تعريف يك ساختار عمومي براي

فعاليتهاي پروژه ها، هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري

براي تضمين كيفيت و هزينه هاي پيشگيرانه و همچنين

هزينه هاي مربوط به عدم تامين كيفيت در هر مجموعه

فعاليت شناسايي شده و درنهايت با دسته بنـدي اين هزينه

ها ساختار كلي هزينه هاي كيفيت در پـروژه ها معرفي مي

شود و در ادامه روش ترازنامه هزينه هاي كيفيت، تدوين

و معرفي شده است. ............

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم


خرید و دانلود محصول

-

1396/07/28
هزینه یابی کیفیت در پروژه ها