دسته بندی

Share

» :: آموزش شبکه کردن دو یا چند کامپیوتر
در این فایل صوتی و تصویری نحوه شبکه کردن دو یا چند کامپیوتر به زبانی ساده بیان می شود که برای تمامی افراد اعلی الخصوص افرادی که بخواهند برای اواین بار شبکه کردن را یاد بگیرند مفید خواهد بود. خرید و دانلود محصول

1396/08/18
شبکه کردن کامپیوتر , اشتراک چاپگر در شبکه