دسته بندی

Share

» :: بتن سبک سازه ای و غیرسازه ای

بتن سبک سازه ای و غیر سازه ای
Lightweight Concrete
(LWC)


بتن سبک با توجه به ویژه گی های خاصی که دارد دارای کاربردهای مختلف می باشد که برحسب  وزن مخصوص و مقاومت فشاری آن تفکیک می گردد. در بتن سبک مقاومت فشاری برمبنای نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد شده، پس از 28 روز نبايد کمتر از 17 Mpa باشد. وزن مخصوص آن نبايد از  1850 kg/m^3 تجاوز نمايد که معمولاَ بين 1400 kg/m^3 و 1800 kg/m^3 است.

خرید و دانلود محصول

1396/08/22
بتن سبک , LWC , Lightweight Concrete
تعداد صفحات : 173 |