کلیه مدارات رله ای فرمان و قدرت | فایلفا
دسته بندی

Share

» :: کلیه مدارات رله ای فرمان و قدرت
کلیه مدارات رله ای فرمان و قدرت که شامل 88 عدد نقشه مدار فرمان و قدرت می باشد.
مانند مدارات چپگرد راستگرد، کنترل از یک نقطه و چند نقطه، یکی پس از دیگری، یکی به جای دیگری، ستاره مثلث، دستی و اتوماتیک، دالاندر و ...
این مجموعه برای کلیه تکنسین ها و هنر جویان برق صنعتی و تمامی افراد که در زمینه برق صنعتی فعالیت می کنند و یا علاقه مندان به این رشته مفید می باشد.
خرید و دانلود محصول

1396/08/30
برق صنعتی , مدارات رله ای فرمان و قدرت , مدار فرمان , مدار قدرت , چپگرد راستگرد , ستاره مثلث , دالاندر , تکنسین برق صنعتی , مهندسی برق , چپگرد-راستگرد , ستاره-مثلث , مدار برق