فایل باز - حسابداری پیمانکاری املاک | فایلفا
دسته بندی

Share

» :: فایل باز - حسابداری پیمانکاری املاک
فایل باز - حسابداری پیمانکاری املاککتاب حسابداری پیمانکاری و املاک نوشته فاطمه قادری، در مورد طرح‌های ساخت و ساز ابنیه، تاسیسات و دیگر موارد است.ارجاع طرح‌هایساخت و ساز ابنیه و تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران و انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرح‌هاییاد شده و انجام دادن فعالیت‌هایساخت و سازدر قالب این قراردادها توسط پیمانکاران و یکی از فعالیت‌های عمده اقتصادی است که نیازمند ثبت و ضبط معاملات و فعالیت‌های مالی و تهیه و تنظیم گزارش‌هایدرون سازمانیو اندازه گیری و شناخت درآمد و درنهایت تهیه و ارائهصورت‌های مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است


خرید و دانلود محصول

1396/09/13
فایل باز , حسابداری , پیمانکاری , املاک