فایل باز- انتقال تعهد | فایلفا
دسته بندی

Share

» :: فایل باز- انتقال تعهد
فایل باز- انتقال تعهد


معرفی کوتاه:انتقال تعهد که خود زیر بنای بسیاری از مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می‌دهد، نقش بسزایی در تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی افراد دارد و یکی از موضوعات حقوق مدنی تعهدات است که از نظر علمی و عملی حائز اهمیت فوق‌العاده‌ای است. در کتاب حاضر انتقال تعهد اعم از نوع اداری، تبعی و قهری مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که در فصل‌های مختلف به صورت مفصل به بررسی انتقال تعهد پرداخته شده است. اهمیت انتقال تعهد، قلمرو انتقال تعهد، مفهوم و اقسام انتقال تعهد، شرایط انتقال تعهد، آثار انتقال تعهد و ... از محورهای اصلی کتاب است.

خرید و دانلود محصول

1396/10/26
فایل باز , انتقال , تعهد