فایل صوتی خود هیپنوتیزم افزایش حس شوخ طبعی | فایلفا
دسته بندی

Share

» :: فایل صوتی خود هیپنوتیزم افزایش حس شوخ طبعی

شوخ طبعی و خنده مزایای بسیاری در بر دارد. 

تحقیقات نشان می‌دهد

 که ۲۰ ثانیه خنده مساوی با ۳ دقیقه پارو زدن است. 

۸۴ درصد از صاحبان مشاغل معتقدند 

کارگران شوخ طبع کارشان بهتر است. ایجاد جو شوخی و شادی در محل کار کمک می‌کند 

بتوانیم شرایط دشوار را آرام کنیم، استرس را کاهش دهیم توجه کارکنان را به ایده های نو جلب کنیم،

 فضایی دوستانه ایجاد کنیم و ارتباطات افراد را گسترش دهیم

 و در عین حال تبدیل به خواستنی‌ترین مدیر ممکن بشویم.

خرید و دانلود محصول

1397/04/27
فایل صوتی خود هیپنوتیزم افزایش حس شوخ طبعی