پرورش شترمرغ | فایلفا
دسته بندی

Share

» :: پرورش شترمرغ

طرح كسب و كار

1. خلاصه اجرايي

2. مشخصات مدير و همكاران

3. توضيح محصول

4. بازار، مشتريان، رقبا و روشهاي تثبيت موقعيت و بازاريابي

5.توجيه اقتصادي طرح  

الف- سرمايه گذاري ثابت

الف- 1)  زميـن

الف- 2)  محوطه سازي

الف- 3)  ساختمانها

الف- 4)  ماشين‌آلات

الف- 5)  تاسيسات

الف- 6)  وسايل نقليه

الف- 7)  تجهيزات اداري

الف- 8)  هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري

ب- هزينه هاي جاري

ب- 1)  مواد اوليه و نهاده هاي توليد

ب- 2)  حقوق و دستمزد

پرسنل توليدي

پرسنل غير توليدي

ب- 3) هزينه نگهداري و تعميرات

ب- 4)  هزينه استهلاك

ب- 5)  سوخت و انرژي

سرمايه در گردش

ج- قيمت تمام شده محصول

د- فروش

محاسبه نقطه سر به سر توليد

سود ويژه

سود ناويژه

محاسبة كارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات

خرید و دانلود محصول

1396/09/24