دسته بندی

Share

» :: جلوه روح القدس
استاد هیچ در این جلسه از افکار زنگار گرفته صحبت فرموده و اینکه تعالیم ناقص تا چه حد می تواند بر روی انسان، طبیعت و جنگها تاثیر گذار باشد. در این ویدیو شما 9 مثنوی و شرح بی نظیر آن را می توانید مشاهده کنید.

استاد هیچ سالها در زمینه آثار جناب عشق حضرت استاد مولانا تحقیق و مطالعه نموده و بارها سایرین را به تفسیر رموزی در دیوان شمس تبریزی و مثنوی معنوی دعوت کرده. وی در مورد رموز آگاهی و طریق عشق صدهزار رمز استخراج کرده خویش را در قالب سخنرانی - کتاب- برنامه های اندروید و ... منتشر نموده است.

تفاوت میان عرفان و آگاهی- طبقه بندی سیستمهای کیهانی- جایگاه یک استاد در سلوک و ... از مطالبی است که در این ویدیو مشاهده خواهید کرد.
خرید و دانلود محصول

1396/10/18
جلوه , روح
بر اساس : اندیشه های والای مولانا |