دسته بندی

Share

» :: برق گیر

برق گیر

مقدمه

مشخصات برقگیر

آتش سنت المو

برق گیر

حفاظت تجهیزات پست    

یك برقگیر خوب باید دارای مشخصات زیر باشد 

انواع برقگیرها

پارامترهای مهم برای انتخاب برقگیر مناسب جهت حفاظت عایقی

عوامل مهم در آسیب دیدگی برقگیرها 

مزایای برقگیر نوع اكسید فلزی   (MOV)

برگشت طبیعی به وضعیت اولیه یا مدار باز

یک برقگیر خوب باید دارای مشخصات زیر باشد

انواع برقگیرها

معایب برقگیر میله ای

پارامترهای مهم برای انتخاب برقگیر مناسب جهت حفاظت عایقی

عوامل مهم در آسیب دیدگی برقگیرها

مزایای برقگیر نوع اكسید فلزی (MOV)

خرید و دانلود محصول

1397/04/11
برقگیر , برق گیر , برق , انواع برق گیرها
فایل : ورد | صفحات : 11 |