دسته بندی

Share

» :: ساختن رابطه عاطفی بدون شکست
چرا این درس به درد من می خورد ؟

گیر کسی افتاده اید که برای داشتنش باید باج بدهید ؟

مایلید بدانید از وابستگی نا سالم تا وابستگی سالم چه راهکارهایی باید رعایت کنید ؟

طرز رفتار با باج گیرها و مهرطلبها را مایلید بهتر بدانید ؟

رابطه را خوب آغاز میکنید و بعد آویزان میشوید و با سرخوردگی رهایتان میکنند ؟

داستانی تکراری از بدجنسی بقیه و پاکی نهادی خود برای خویش و بقیه میگویید ؟

در این درس چه خواهیم آموخت ؟
تصویر ذهنی ما از رابطه چیست ؟
 شما به چه چیزی رابطه می گویید ؟
 ویژگی های یک رابطه عاطفی خوب چیست ؟
 رابطه عاشقانه بهتر است یا رابطه عاطفی ؟
ریشه یابی مساله اعتیاد عاطفیگفتگوهای درونی inner speech
ما بسیار روی رابطه مان اثر میگذارندچگونه با شیوه های پنهان در رابطه افتضاح میمانیم؟
 چرا برخی اوقات " سه گام بالغانه" مساله را حل نمیکند؟
نیاز های سالم و سوالات درست یک رابطه خوبچگونه بالغانه یک رابطه را خاتمه دهیم

خرید و دانلود محصول

--

1397/04/16
عشق , رابطه , رابطه عاطفی , رابطه عاطفی بدون شکست , موفقیت