دسته بندی

Share

» :: بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت نان
نان يكي از مهمترين منابع غذايي مردم ايران محسوب مي شود. اين ماده غذايي به عنوان تامين
كننده بخشي از كالري، پروتئين، ويتامين ها و مواد معدني مورد نياز بدن از اهميت ويژه اي بر خوردار
است. كالري مورد نياز 43 درصد خانوارهاي شهري و 56 درصد خانوارهاي روستايي از طريق نان
تامين مي شود. براساس بررسي الگوي مطلوب سبد خانوار در كشور ميانگين سرانه مصرف نان 320
گرم در روز است.
در سالهاي اخير به دلايل متعددي ميزان مصرف نان افزايش يافته است. لذا با توجه به محدوديت
منابع و امكانات مي بايست جهت رفع نيازهاي تغذيه اي مردم به ويژه اقشار كم درآمد جهت تامين
مواد مورد نياز آنها از ساده ترين روشها استفاده كرد. يكي از اين راهها تهيه نان با كيفيت مطلوب مي
باشد.
تهيه نان خوب و ماكول نياز به اطلاعات دقيق در شناخت آرد، روشهاي تهيه خمير و عمل آوري
آن، سيستم هاي پخت و رفع مشكلات نانوايان دارد. در تهيه اين گزارش با توجه به محدوديت زمان
سعي شده از كليه افراد دست اندر كار تهيه نان در شهرستان شيراز اطلاعات مورد نياز كسب شده و
مطالعاتي كه تا كنون در اين زمينه انجام شده مورد استفاده قرار گيرد. لذا ابتدا مشكلاتي كه موجب
عدم كيفيت نان شده مطرح و سپس راهكارها جهت بهبود كيفيت ارائه گرديده است......
در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ اندکی به کلیه مطالب ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید.
 
با تشکر از شما دوست عزیز.

خرید و دانلود محصول

1397/04/20
كيفيت نان , نان , صنایع غذایی , عوامل مؤثر بر كيفيت نان , گندم , آرد , کیفیت